Electrobarbens, plaques solars fotovoltaiques. info@electrobarbens.cat. Tlfn. 622 779 607